Topic Name Description
FP Servei d'Assesorament i Reconeixement d'aprenentatges File Llista provisional d'admesos a la fase de Reconeixement

llista provisional

File Full de reclamacions
File Llista definitiva d'admesos a la fase de Reconeixement

LLISTA DEFINITIVA

File Full inscripció Servei de Reconeixement
File Full de Pagament
File Model de reclamació resolució junta de reconeixement