Topic Name Description
FP Servei d'Assesorament i Reconeixement d'aprenentatges File Full sol·licitud Servei de Reconeixement
File Full de reclamacions
File Full inscripció Servei de Reconeixement
File Full de Pagament
File Calendari Servei de Reconeixement

calendari reconeixement

File Model de reclamació resolució junta de reconeixement